Polityka Prywatności

Niniejsza strona internetowa (zwana dalej “stroną internetową“) jest udostępniana przez Bayer Sp. z o.o. (zwaną dalej “nami” lub “my”). Więcej informacji dotyczących dostawcy strony internetowej można znaleźć w naszym dokumencie..

 

Obchodzenie się z danymi osobowymi 

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące sposobu postępowania z danymi osobowymi podczas korzystania z naszej strony internetowej. O ile nie zaznaczono inaczej w następujących rozdziałach, podstawa prawna do obsługi waszych danych osobowych wynika z faktu, że takie postępowanie jest konieczne, aby umożliwić funkcjonalność strony internetowej w sposób przez was wymagany (Art. 6(1)(b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – tzw. RODO). 

 

Korzystanie z naszej strony internetowej 

Uzyskanie dostępu do strony internetowej 

Wchodząc na naszą stronę internetową, wasza przeglądarka przeniesie pewne dane do naszego serwera www. Jest to wykonywane ze względów technicznych i konieczne, aby udostępnić wymagane informacje. Aby ułatwić dostęp do strony internetowej, następujące dane są zbierane, wykorzystywane i przez krótki czas przechowywane: 

 • adres IP 

 • data godzina dostępu 

 • różnica strefy czasowej do czasu Greenwich Mean Time (GMT) 

 • oglądana treść (konkretna strona) 

 • status kodu dostępu/HTTP 

 • przekazana objętość danych 

 • strona żądająca dostępu 

 • przeglądarka, ustawienia językowe, wersja system operacyjnego i przeglądarki. 

Ponadto, aby chronić nasze uzasadnione interesy, przechowujemy te dane przez ograniczony okres czasu, aby móc śledzić dane osobowe w przypadku próby lub dokonania nieautoryzowanego dostępu do naszych serwerów (Art. 6(1)(f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – tzw. RODO). 

 

Ustawienia plików cookie 

Co to są pliki cookie? 

Niniejsza strona internetowa korzysta z tzw. „plików cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w pamięci waszego terminala za pośrednictwem przeglądarki. Przechowują one pewne informacje (np. preferowany język lub ustawienia strony), które wasza przeglądarka może (w zależności od czasu przechowywania pliku cookie) przesłać ponownie podczas następnej wizyty na naszej stronie internetowej. 

 

Jakich plików cookie używamy? 

Rozróżniamy dwie kategorie plików cookie: (1) funkcjonalne pliki cookie, bez których funkcjonalność naszej strony internetowej byłaby zmniejszona, oraz (2) opcjonalne pliki cookie używane do celów marketingowych oraz analizy aktywności na Stronie. Poniższa tabela zawiera szczegółowy opis używanych przez nas opcjonalnych plików cookie: 

PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE DO CELÓW TECHNICZNYCH

Wymóg dotyczący Państwa zgody  

Opcjonalnych plików cookie używamy wyłącznie po uprzednim uzyskaniu od Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Przy pierwszej Państwa wizycie w naszej Witrynie pojawi się banner z prośbą o udzielenie nam zezwolenia na ustawienie opcjonalnych plików cookie. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, umieścimy plik cookie na Państwa komputerze, a banner nie pojawi się więcej dopóki plik będzie aktywny. Po wygaśnięciu cyklu życia pliku cookie lub aktywnym jego usunięciu przez Państwa, przy następnej wizycie w naszej Witrynie banner pojawi się ponownie, i znów ponowiona zostanie prośba o udzielenie nam zezwolenia.  

 

Jak zapobiec wykorzystywaniu plików cookie  

Oczywiście można korzystać z naszej strony internetowej bez wykorzystania jakichkolwiek plików cookie. W przeglądarce można w każdej chwili skonfigurować lub całkowicie wyłączyć korzystanie z plików cookie. Może to jednak prowadzić do ograniczenia funkcjonalności i mieć niekorzystny wpływ na łatwość obsługi naszej strony internetowej. W dowolnym momencie możecie się sprzeciwić używaniu opcjonalnych plików cookie, korzystając z odpowiedniej opcji wskazanej w powyższej tabeli. 

 

Analiza sieci za pośrednictwem Google

W naszej Witrynie korzystamy z narzędzia Google Analytics, usługi analitycznej dostarczanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google”).  

Google będzie analizować w naszym imieniu sposób korzystania przez Państwa z naszej Witryny. Do tego celu używamy plików cookie, które są opisane bardziej szczegółowo w zamieszczonej wyżej tabeli. Zebrane przez Google informacje dotyczące korzystania przez Państwa z naszej Witryny (np. przekierowujące adresy URL, odwiedzane przez Państwa nasze strony internetowe, rodzaj wyszukiwarki, ustawienia językowe, system operacyjny) zostaną przesłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie będą przechowywane i analizowane. Wyniki tej analizy zostaną nam udostępnione w anonimowej postaci. W procesie tym dane dotyczące użytkowania nie będą skojarzone z Państwa pełnym adresem IP. W naszej Witrynie aktywowana jest oferowana przez Google funkcja anonimizacji adresu IP, która usuwa 8 ostatnich bitów (typ IPv4) lub 80 ostatnich bitów (typ IPv6) adresu IP. Ponadto firma Google posiada certyfikat EU-US Privacy Shield, który gwarantuje, że w odniesieniu do przetwarzania danych na terenie Stanów Zjednoczonych zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony tych danych.  

Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie analizy internetowej, pobierając i instalując udostępnionąwtyczkę do przeglądarki Google lub zarządzając swoimi zgodami w powyższej tabeli [łącze do tabeli]. W takim wypadku zostanie zainstalowany plik cookie opt-out. Obie opcje uniemożliwią przeprowadzanie analizy sieciowej dopóki będą Państwo używać wyszukiwarki, w której zainstalowana została wtyczka, oraz nie nastąpi usunięcie pliku cookie do wycofania zgody (opt-out). Więcej informacji na temat Google Analytics podano w Warunkach korzystania z Google AnalyticsWytycznych dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych w Google Analytics oraz Polityce prywatności Google.  

 

Personalizacja przy użyciu usług Acquia 

W naszej witrynie korzystamy z usług personalizacyjnych dostarczanych przez firmę Acquia lnc., 53 State Street, Boston MA 02109, Stany Zjednoczone („Acquia”). 

Acquia analizuje w naszym imieniu sposób, w jaki korzystają Państwo z naszej witryny. W tym celu korzystamy z plików cookie, które bardziej szczegółowo opisano w powyższej tabeli. Informacje gromadzone przez firmę Acquia w związku z korzystaniem z naszej witryny (np. adres URL odsyłający do witryny, strony odwiedzone w naszej witrynie, rodzaj przeglądarki, ustawienia językowe, system operacyjny i inne informacje w zależności od wdrożonych zdarzeń w witrynie) będą przekazywane do serwerów Acquia na terenie Unii Europejskiej i poza nią, gdzie będą przechowywane i analizowane.  

Wspólnie z naszym partnerem, firmą Acquia, będziemy korzystać z tych informacji, aby lepiej dostosować treści w naszej witrynie do Państwa zainteresowań oraz w celu oceny skuteczności takiej personalizacji. Podczas wizyty w innej witrynie firmy Bayer, która również wykorzystuje personalizację, jeśli zaakceptowali Państwo wykorzystywanie plików cookie, na podstawie informacji zgromadzonych w naszej witrynie przedstawiane będą treści dostosowane do Państwa zainteresowań. 

Firma Acquia posiada certyfikat EU-US Privacy Shield i zawarła z nami standardowe klauzule umowne UE dla podmiotów przetwarzających dane, które zapewniają utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony danych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez firmę Acquia poza Unią Europejską. 

W każdej chwili można wycofać zgodę na personalizację, zarządzając swoimi zgodami w powyższej tabeli. W takim wypadku zostanie zainstalowany plik cookie opt-out. Należy pamiętać, że uniemożliwi to korzystanie z usług personalizacyjnych tylko pod warunkiem, że plik cookie opt-out nie zostanie usunięty. 

 

Internetowe reklamy behawioralne za pośrednictwem Google 

Niniejsza witryna korzysta z DoubleClick, tzw. usługi reklamy ukierunkowanej świadczonej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).  

Google będzie analizować korzystanie przez Państwa z tej Witryny. Do tego celu używamy plików cookie, które są opisane bardziej szczegółowo w zamieszczonej wyżej tabeli. Zebrane przez Google informacje dotyczące korzystania przez Państwa z naszej Witryny (np. przekierowujące adresy URL, odwiedzane przez Państwa nasze strony internetowe, rodzaj Państwa wyszukiwarki, ustawienia językowe, system operacyjny, rozdzielczość wyświetlacza) zostaną przesłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie będą przechowywane i poddane analizie. My oraz nasz partner Google będziemy wykorzystywać te informacje w celu lepszego dostosowania reklam do Państwa potrzeb i zainteresowań, ograniczenia liczby wyświetleń tej samej reklamy, oceny skuteczności kampanii promocyjnych oraz lepszego zrozumienia zachowań osób odwiedzających po wyświetleniu przez nich pewnych reklam. Jeżeli odwiedzą Państwo inną witrynę należącą do tzw. „Google Display Network", na podstawie informacji zebranych w naszej Witrynie mogą pojawiać się dostosowane do Państwa zainteresowań wyskakujące reklamy.  

Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przekazywanie danych do Google do celów związanych z internetowymi reklamami behawioralnymi, zarządzając swoimi zgodami w powyższej tabeli (w takim wypadku zostanie zainstalowany plik cookie opt-out) lub pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki Google oferowaną przez Google. Obie opcje uniemożliwią użycie analizy sieciowej, dopóki będą Państwo używać wyszukiwarki, w której zainstalowana została wtyczka oraz nie nastąpi usunięcie pliku cookie do wycofania zgody. Firma Google posiada certyfikat EU-US Privacy Shield, który gwarantuje, że w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na terenie Stanów Zjednoczonych zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony tych danych. 

Google odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych, które Google zbiera bezpośrednio za pośrednictwem naszej Witryny w celu świadczenia usług internetowych reklam behawioralnych. Ponieważ nie mamy kontroli nad danymi osobowymi zbieranymi i przetwarzanymi przez osoby trzecie, nie jesteśmy w stanie przekazać wiążących informacji na temat zakresu oraz celu takiego przetwarzania Państwa danych. Dlatego w celu uzyskania dalszych informacji na temat sposobu i okresu przetwarzania Państwa danych przez Google prosimy o zapoznanie się z informacjami Google dotyczącymi ochrony danych osobowych. W chwili opracowywania niniejszej polityki prywatności takie informacje firmy Google były dostępne w Wytycznych Google dotyczących ochrony danych w reklamie.

 

Informacje o działaniach niepożądanych i skargi dotyczące jakości 

Niniejsza strona internetowa nie jest przeznaczona ani nie została zaprojektowana do komunikacji dotyczących niepożądanych działań, braku efektu terapeutycznego, błędów dotyczących leków, produktów szarej strefy, lekarstw podrabianych, nieprawidłowego lub niezalecanego użycia, skarg dotyczących jakości i/lub innych kwestii dotyczących bezpieczeństwa i jakości produktów firmy Bayer. Jeśli chcecie zgłosić działania niepożądane lub złożyć skargę dotyczącą jakości, skontaktujcie się z lekarzem lub farmaceutą, lokalnym organem ochrony zdrowia, lub skorzystajcie z naszej strony internetowej służącej do zgłaszania niepożądanych skutków ubocznych. 

Jeżeli mimo to zostaną nam zgłoszone działania niepożądane lub inne kwestie dotyczące bezpieczeństwa lub jakości produktów firmy Bayer, jesteśmy prawnie zobowiązani do zajęcia się taką wiadomością i możemy się kontaktować z jej nadawcą w celu dalszych wyjaśnień. W dalszej kolejności możemy być zmuszeni powiadomić właściwe władze o zgłoszonym problemie. W tym kontekście podane informacje zostaną przekazane w formie spseudonimizowanej, tzn. nie zostaną przekazane żadne informacje za pomocą których można by bezpośrednio zidentyfikować autora. Możemy również być zmuszeni przekazać te spseudonimizowane wiadomości innym spółkom grupy i partnerom we współpracy, w zakresie, w którym oni również są zobowiązani do powiadomienia odpowiednich organów właściwych odpowiedzialnych za kwestie zdrowotne.  

 

Przesyłanie danych w celu ich przetworzenia  

W pewnym zakresie przetwarzanie danych zlecimy kontrahentom świadczącym specjalistyczne usługi. Kontrahenci tacy są wybierani przez nas z najwyższą ostrożnością i są regularnie monitorowani. Zgodnie z umowami zawartymi z poszczególnymi firmami świadczącymi usługi przetwarzania danych przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się ściśle według naszych instrukcji i wytycznych.   

 

Przetwarzanie danych poza obszarem UE / EOG 

Państwa dane będą również przetwarzane po części w krajach spoza obszaru Unii Europejskiej („UE") lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG"), w których może obowiązywać niższy poziom ochrony danych niż w krajach europejskich. W takich przypadkach zadbamy, aby zapewniony został odpowiedni poziom zabezpieczenia danych, np. poprzez zawarcie indywidualnych umów z naszymi partnerami (kopie dostępne na żądanie), lub zwrócimy się do Państwa o udzielenie wyraźnej zgody na takie przetwarzanie.  

 

Informacje dotyczące praw 

Następujące prawa są dostępne zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych:

 • Prawo do informacji o danych osobowych przechowywanych przez nas; 

 • Prawo do żądania korekty, usunięcia lub ograniczonego przetwarzania danych osobowych;  

 • Prawo do sprzeciwu przetwarzaniu z powodu naszego uzasadnianego interesu, interesu publicznego lub profilowania, chyba, że jesteśmy w stanie udowodnić, że istnieją ważne i uzasadnione względu, które mają wyższość nad osobistymi interesami, prawami i wolnościami, lub że takie przetwarzanie odbywa się w celu stwierdzenia, dokonania lub obrony roszczeń prawnych; 

 • Prawo do przenoszenia danych; 

 • Prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych; 

 • W dowolnym momencie można wycofać zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w powyższych rozdziałach opisujących przetwarzanie danych na podstawie wyrażonej zgody. 

Aby skorzystać z tych praw należy kierować wnioski na kontakt podany poniżej. (-> Kontakt). 

 

Kontakt 

W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw, prosimy o przesłanie wniosku do Bayer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 158, 02-326 Warszawa lub na adres Privacy.Poland@bayer.com

 

Zmiana oświadczenia o ochronie danych osobowych 

Polityka prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana. Aktualizacje naszej Polityki prywatności będą publikowane na naszej stronie internetowej. Zalecamy regularne odwiedzanie strony, aby być na bieżąco informowanym o możliwych aktualizacjach. 

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2020